موسسه فرهنگی هنری خدمات نشر جام زرین

کتاب ها تاریخ و باستان شناسی
تاریخ و باستان شناسی
  • فیلتر
  • جستجو

 

اولین کتاب نشر پروژه حسنلو منتشر شد. این کتاب که در واقع هجدهمین کتاب پروژه‌ی ترجمه‌ی حسنلو و در برگیرنده ترجمه فارسی تقریبا تمامی مقالاتی است که تاکنون در مورد آثار سفالی کشف‌شده از محوطه باستانی مهم حسنلو منتشر شده‌اند...